Het Boerenbedrijf

Op de boerderij die geheel vrij toegankelijk is voor de gasten vindt u vleesvee, runderen en schapen.
In het voorjaar is het een drukte van belang, als de kalfjes van de vleesveekoeien en de lammetjes geboren worden. Door de inrichting van de stallen is het kindvriendelijk en kunt u de kalfjes en lammetjes aaien.
’s Zomers gaan de vleesveekoeien, van het ras Piemontese, naar de natuurterreinen van Staatsbosbeheer. Hier helpen zij met het beheer zodat er een uitstekend weidevogelgebied ontstaat.

JanKalkoenLandschap

Weidevogelsbescherming

Als lid van de Agrarische Natuur Vereniging Waterland doen wij ook op onze eigen terreinen aan actieve weidevogelbescherming. Samen met enkele vrijwilligers speuren wij in het voorjaar naar de nesten van weidevogels. Zo worden deze beschermd bij het maaien en voor nieuwsgierige koeien in de weide.

Waterland is internationaal bekend om de rijke populatie vogels die er leeft. ’s Winters verblijven talloze eendensoorten en ganzen hier als overwinteraar. ’s Zomers zijn de weidevogels vermaard.

Middels een korte wandeling van zo’n 10 minuten staat u midden tussen de roepende kieviten en grutto’s.

Logo_weidevogels